top of page

思思女僕日誌(`・ω・´)ゞ


偷偷用主人送的🍓蛋糕擋住腫咗既右眼 尋日熬夜睇完《死神少爺與黑女僕》

真係真係真係好浪漫好好睇(⁍̥̥̥᷄д⁍̥̥̥᷅ ू )

近在身邊卻不能觸摸嘅愛人

少爺同女僕既禁忌戀♡

然後當我睇完成本漫畫…已經凌晨5點了 (°ー°〃)

結果我隻眼腫到成隻金魚咁(˵¯͒⌢͗¯͒˵)

所以大家都一定要

珍愛生命!遠離熬夜!

152 次查看1 則留言

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
henrylaw
henrylaw
Jul 12, 2021

今天見到你唔覺你隻眼腫了

Like
bottom of page